تشکیل انجمن

و سندیکای صنفی تولیدکنندگان زالو

انجمن های حمایتی و علمی سازمان هایی هستند که بر اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از تولید کنندگان و بهره برداران در یک رشته تخصصی تولیدی شکل می پذیرند و از مهمترین اهداف آن‏ها مواردی نظیر گسترش و ارتقاء دانش و فن ایجاد ارتباط بین تولید کنندگان و تبادل افکار و اندیشه ها، توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص، ارائه خدمات و بهبود امور آموزشی و پژوهشی، همکاری با نهادهای مختلف مرتبط با این صنعت از ابتدا تولید تا عرضه، تشویق پژوهشگران، تحکیم ارتباط تحقیقاتی و ایجاد ارتباط با مجامع علمی داخلی و خارجی، استانداردسازی و ……. را می توان نام برد.
انجمن های علمی به قصد کسب سود و تقسیم آن بین اعضاء فعالیت نمی کنند. البته غیرانتفاعی بودن انجمن های علمی به این مفهوم نیست که آ نها به کسب درآمد نمی پردازند. یکی از منابع تامین هزینه انجمن ها از راه ارائه انواع خدمات مشاوره‏ای و علمی و… است. اما تمامی درآمدهای انجمن صرف اجرای امور اجرایی و حقوق و هزینه های پرسنل اداری و خدماتی و برنامه های علمی و رفع مشکلات اداری و موانع آئین نامه و … انجمن می شود و اعضاء از درآمدها و دارایی انجمن هیچگونه سهمی ندارند.
تشابه اهداف و وظایف و انواع فعالیت سازمان های علمی وابسته به دولت با انجمن های علمی، آنها را در زمره این گونه سازمان‏ها قرار می دهد. از سوی دیگر کمک دولت به انجمن های علمی و همکاری های دوجانبه ای که بین سازمان های دولتی و انجمن های علمی به وجود می آید و یا حتی نظارتی که دولت از طریق وضع قوانین، بر فعالیت انجمن های علمی اعمال می کند موجب نمی شود که آن‏ها در شمار سازمان‏های دولتی به حساب آیند.

اطلاعات بیشتر درباره انجمن

و سندیکای صنفی تولیدکنندگان زالو

ساختار درونی انجمن های علمی که متناسب با اهداف و وظایف آن ها شکل می گیرد شاخصی برای شناخت انجمن های علمی است. انجمن علمی نیز مانند هر سازمان دیگر با ارکان و وظایفی که هر رکن به عهده دارد تعریف می شود. گسترش سازمان درونی انجمن های علمی و افزایش تقسیم کار بین گروه های کاری و بخش های تخصصی به میزان فعالیت انجمن بستگی دارد. مقررات حاکم بر انجمن های علمی از دو طریق به وجود می آید:
اول مقرراتی که از اختیار اعضای انجمن خارج است و از طریق دولت و دستگاه های اجرایی ناظر بر کار انجمن‏های علمی اعمال می شود. دوم نظرات اعضاء که در اساسنامه انجمن و سایر آیین نامه های مصوب اعضای انجمن منعکس می شود.
انجمن‏های علمی علاوه بر اثر گذاری بر میزان دانش عمومی در ایجاد بستری مناسب برای شناخت استعدادهای علمی- تخصصی افراد جامعه، تشویق آن ها برای سهیم شدن در گسترش مرزهای دانش و شرکت در تدوین برنامه های توسعه ملی بسیار تعیین کننده می باشند.

«انجمن حمایتی و علمی پرورش دهندگان زالوی طبی ایران» در سال 1400 به پیشنهاد و درخواست تعدادی از فعالان و بهره برداران بخش کشاورزی که علاقه مند به تکثیر و پرورش زالوی بهداشتی و طبی که علاوه بر آموزش های عمومی و ابتدایی اقدام به تاسیس و تولید در زمینه زالوی طبی بر اساس قوانین و آئین نامه های سازمان های تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی ا قدام و بدلیل مشکلات و موانع غیر کارشناسی درخواست تشگیل تشکلی با عنوان انجمن و سندیکا را از مقام محترم وزارت جهاد کشاورزی را نمود اند و بر این اساس مقرر است بعد از دستورات و اقدامات اولیه از بین درخواست کنندگان تعدادی از داوطلبین به عنوان اعضای هیئت مدیره انجمن که کاندیدا خواهند شد، توسط دیگر اعضاء انتخاب شوند تا بر اساس قوانین و تصمیمات اعضا در مجمع به تصویب خواهد رسید، اقدام به فعالیت و پیگیری موانع و مشکلات این صنف اقدام نمایند.
این انجمن یک سازمان غیر دولتی است که در راستای اساسنامه مشترک انجمن های حمایتی و علمی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت فعالیت نمایند. گروه هدف و اعضای آن، از کسانی هستند که در امور تولید و فرآوری و توزیع و دیگر بخش های وابسته مجوز فعالیت دارند. این انجمن تنها نهاد علمی و قانونی مورد مشورت درباره موضوعات تخصصی این صنعت در سطح کشور می باشد.

اهداف انجمن (بخش سوم)

41- داوری ، حکمیت و سعی در ایجاد حسن تفاهم و تشریک مساعی بین اعضاء ، تامین کنندگان و مشتریان و رفع اختلافات آنان.
42-همکاری و تلاش برای جذب و مشارکت شرکتهای پخش واجد شرایط جهت عضویت در انجمن.
43-همکاری، پیگیری و تلاش در شناسایی مسیرها ، افراد، مراکز نگهداری و بازپروری غیر بهداشتی، پزشکان و مطب ها ی غیر مجاز، و معرفی به مراجع قضایی و حتی وزارت اطلاعات.
44-بمنظور حفظ محیط زیست و همچنین ایجاد شرایط مناسب بمنظور حفظ و جلوگیری از نابودی بهترین گونه های زالوی طبی و دیگر جانوران مفید درمانی با نیاز سنجی و مطالعه و پژوهش و اقدام به جمع آوری و نگهداری و گسترش انواع گونه های مفید در درمان بیماری ها.
45-برگزاری کارگاه ها و همایش های هم اندیشی و نشستهای تخصصی بمنظور ارتقاء و انتقال یافته های جدید در تولید و فرآوری در صنعت زالو و جانوران آبزی درمانی.
46-شرکت فعال در نمایشگاه های مرتبط به منظور کسب یافته های جدید و انتقال دانش این صنعت، و همچنین شناسایی، جلب نظر و جذب مشتری و بازار فروش در سطح کشور و خارج از کشور.
47-قرارداد و پیگیری امور پژوهشی و تحقیقاتی با دانشگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی و سازمان های متولی و مرتبط با این صنعت .
48-راه اندازی بانک جامع اطلاعات از ابتدای تولید و عرضه و رصد نمودن شبکه های تولید و توزیع و مصرف و همچنین تا مرحله امحای لاشه (پوکه ها) زالوهای مصرف شده در مطب ها و درمانگاه ها .
49-راه اندازی سایت و شبکه های فعال مجازی مجاز به منظور نظارت، هماهنگی و کنترل نمودن بازار عرضه و تقاضا از نظر کمی و کیفی استاندار با رعایت بهداشت محیط و جان مردم.
50-مدیریت، هماهنگی و برنامه ریزی در تولید مولد های بهداشتی و سالم ( از گونه های ایرانی ) از طریق کارگاه های تولیدی و همچنین جمع آوری از طبیعت با هماهنگی و نظارت محیط بانان سازمان محیط زیست، بمنظور علاوه بر حفظ چرخه زیستی و بقای نسل گونه های زالوی طبی ایرانی و تامین نیاز کارگاه های تکثیر در سطح کشور، با بکار گیری و ایجاد کارآفرینی، آموزش و تربیت صیادان محلی، با هدف کنترل و جلوگیری از صید های بی رویه توسط معتادان و بیماران و مانع از ورود زالوهای غیره بهداشتی و قاچاق به چرخه تولید و بخصوص به مراکز درمانی .
51-به منظور پیشگیری و حفظ جان مردم، با هماهنگی و برنامه ریزی نمودن در روش ها و شیوه های توزیع، خرید، مصرف و امحاء زالوی های مصرفی که متاسفانه توسط یکسری مدیریت نماید.
52-همکاری با سازمانهای متولی در پیشگیری از شیوء بیماری و حفظ بهداشت محیط و جلوگیری از گسترش آلودگی محیطی، با شناسایی، معرفی آنها به مراجع قضایی و ارائه راهکارهای مناسب برای اجرای قوانین و آئین نامه ها.
53-به منظور حمایت، توسعه و رفع موانع تولید و استقرار و حفظ ثبات در بازارهای عرضه زالوی طبی در داخل کشور، انجمن وظیفه مند و مسئول است نسبت به شناسایی متخلفنی که باعث بی ثباطی و نظم در بازار این صنعت، که از طرق مختلف از جمله ( از پزشکان و مطب ها و افراد شیاد که با نگهداری و بازپروری زالوهای مصرفی (در مطب و یا مکانهایی در اطراف مطب ) اقدام می کنند، ضمن هماهنگی سازمان های متولی به مراجع قضایی، نسبت به اصلاح و تشدید قوانین بازدارنده، افراد مراکز متخلف را بعد از شناسایی و معرفی آنها به مراجع قضایی و سپس از نتایج احکام صادره به اعضاء اطلاع ب رسانی می کند.
54-به منظور حمایت، توسعه و رفع موانع تولید و استقرار و حفظ ثبات در بازارهای عرضه زالوی طبی ، انجمن می تواند صیادان محلی و کسانی که اقدام به صید غیر مجاز و همچنین دلالانی که اقدام به جمع آوری، خرید و فروش می کنند را با همکاری اعضاء انجمن اقدام به شناسایی، و به مراجع قضایی شکایت و سپس به اعضاء مخبر هدایایی به پاس خدمات و تشویق دیگران اعطای می کند.
55-به منظور حمایت، توسعه و رفع موانع و استقرار و ثبات در بازار فروش ، و جلوگیری از ورشکستگی و سوخت زحمت ها و سرمایه بهره برداران انجمن تلاش می کند راهکارهای اساسی و درستی را از جمله با هماهنگی بخش ها و سازمانهای متوی و سیاستگذار، نسبت به توازن چرخه تولید و مصرف داخلی، با راهکار ظرفیت بندی و سهمیه بندی در صدور موافقت اصولی و پروانه تاسیس، و دیگر راهکارهای مناسب با شور و نظر سنجی از کارشناسان فن و بهره برداران گرفته و برای اصلاح قوانین و آئین نامه ها اقدام شود.
56-به منظور حمایت، توسعه و رفع موانع و استقرار و ثبات در بازار فروش ، و جلوگیری از ورشکستگی و سوخت زحمت ها و سرمایه بهره برداران انجمن تلاش می کند بجای جلوگیری از اهرم های بازدارنده در راه تولید و توسعه و همچنین ارز آوری برای کشور و از طرفی ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، ا اولا تلاش برای هموار شدن و رونق گرفتن زمینه صارات به کشور های منطقه عربی و اروپایی مهیا و بررسی دیگر راهکارها از جمله کسب دانش آنزیم گیری و ساخت دارو بجای خام فروشی، و جلوگیری از نابودی این جانور فداکار و مفید در درمان بیماریها، و از طرفی جلوگیری از بی اهمیت واقع شدن زحمت ها و سرمایه و داریی های بهره برداران و اقتصاد کشور جلوگیری شود.
57-به منظور حمایت، توسعه و رفع موانع و استقرار و ثبات در بازار فروش ، و گسترش تولید، انجمن تلاش می کند ، زمینه های روش و علوم و یافته های علمی در آنزیم گیری و فرآوری و تولید انواع محصولات بهداشتی، آرایشی و درمانی، نسبت به شناسایی دانشمندان ایرانی و شرکت های دانش بنیان و حتی خرید امتیاز این دانش از کشورهای اروپایی و امریکایی و یا مشارکت در تولید دارو سازی همت نماید.
58-شرکت در کمیته زالوی طبی در سازمان غذا و دارو بعنوان عضو اصلی، بمنظور همکاری در تنظیم و تهیه آئین نامه ها و در مجوزها.
59-پیگیری مشکلاتی که برای اعضای انجمن، از طرف کارشناسان و مدیرانی که به علت عدم دانش و مهارت در این علم، سنگ اندازی و مانع تراشی می شود، از طریق کمیته ملی زالو و مدیران بالا دستی از طریق مکاتبه و ارائه راهکارها و… اقدام نماید.
60-ارائه راهکارها و همکاری با سازمانها متولی بهداشت و سلامت، در فرهنگ سازی، بهینه، درست مصرف نمودن و استفاده کردن، بمنظور ارتقاء سطح آگاهی مردم با روش زالو درمانی از طریق رسانه ها و جرائد و پخش تیزر ها و پوستر های تبلیغاتی و شبکه های مجازی و رسانه ملی کشور.

اهداف انجمن (بخش دوم)


21-صدور کارت شناسایی و عضویت اعضا انجمن.
22-برگزاری تور¬های آموزشی، نمایشگاهی داخلی و خارجی و همچنین برگزاری دوره¬های تخصصی آموزشی بصورت انحصاری و اختصاصی و یا مشترک با سایر مراکز آموزشی جهت ارتقا دانش و توان فنی اعضای انجمن.
23-ایجاد کمیته¬های فنی و تخصصی در زمینه¬های مرتبط با فعالیت اعضای انجمن، با بهره¬گیری از ظرفیت¬های انجمن، مانند کمیته¬های آموزش و پژوهش، کمیته حقوقی، کمیته فنی، کمیته تامین و توزیع نهاده های مورد نیاز و سایرکمیته ها حسب نیاز
24- تلاش در جهت فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ مصرف و معرفی زالو های طبی به مردم و پزشکان و…از طریق نشر مجلات، ماهنامه، فصل¬نامه و سایت و شبکه¬های مجازی و برگزاری کنفرانس¬هاو، همایش¬ها و ایجاد و یا استفاده از سایر رسانه¬های ارتباطی.
25- ارائه خدمات کارشناسی و کمکی به منظور بررسی فنی طرح¬های توجیهی و همچنین تدوین استاندارد¬های تولید و عرضه در تمام زمینه های تکثیر، پرورش، فرآوری، پخش و عرضه، بازارهای مصرف داخلی و خارجی ( صادرات ) .

26- ایجاد شعبات منطقه¬ای انجمن در مراکز استانهای منتخب جهت پیشبرد اهداف انجمن و خدمات رسانی به اعضا.
27-کمک در حفظ، حمایت و توسعه تکثیر، پرورش فرآوری بسته بندی، توزیع با استاندارد های جهانی و پخش صنعت زالو دیگر آبزیان درمانی و طبی در سراسر کشور و حتی توسعه صادرات بمنظور بهره برداری بیشتر برای تولید کننده گان و ارز آوری برای کشور .
28-تبادل نظر بین اعضاء در جهت استقرار نظام مدون، مطلوب و صحیح تولید و فرآوری مطابق استانداردهای جهانی جهت صادرات فرآورده های آنها .
29-ارتباط و هماهنگی بین اعضاء در ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتی در امر پیشبرد مطلوب تولید و حل مشکلات مربوطه .
30-اظهار نظر کارشناسی و مشورت با ادارات دولتی و سازمانهای خصوصی در رابطه با اصلاح دستورالعملها ، آیین نامه ها و مقررات مربوط به تکثیر، پرورش و عرضه بهداشتی و ایمن و همچنین معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز .
31-ایجاد امکانات آموزشی لازم در جهت ارتقاء سطح دانش سازمانی و فردی تولیدکنندگان و کلیه بهره برداران وکارشناسان و کارکنان سازمانهای مرتبط و همچنین تربیت و مهارت آموزی برای فارغ التحصیلان رشته های دامپزشکی، شیلات و غذا و دارو که در زمینه این صنعت، بعنوان کارشناس فن و صاحب نظر در اجراء و بررسی طرحها تولیدی و خدماتی مشغول به خدمت می شوند، از طریق برگزاری دوره های آموزشی ، مهارتی، تهیه مقاله ، انتشار کتاب و بروشورهای تخصصی و برگزاری همایش ها و سمینارها.
32-کوشش در جهت جلوگیری از رقابتهای ناسالم و فراهم آوردن زمینه های رقابت سازنده بین تولید کنندگان و پیگیری و فراهم آوردن زمینه فرهنگ درست مصف کردن و تهیه و توزیع کردن زالوهای طبی با روش های نوین بهداشتی و استاندارد بین المللی .
33-همکاری و کمک در فراهم آوردن فرصت و امکانات لازم برای اعضاء به منظور ایجاد ارتباط ، تفاهم و نیز مبادله اطلاعات و تجربیات با یکدیگر و ارائه خدمات مشورتی به اعضاء.
34-تلاش در ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی به منظور کسب وطبقه بندی و پردازش اطلاعات مربوط به استانداردها ، مشتریان و پیشرفت های علمی و تکنولوژی مرتبط با این صنعت، از طریق ارتباط تنگاتنگ با مراکز بانکهای اطلاعاتی در سطوح داخلی و بین المللی و نیز برقراری ارتباط نزدیک میان صنعت بسته بندی و پخش زالوی بهداشتی با متدهای استاندارد جهانی و همچنین قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها ، موسسات و مراکز علمی و پژوهشی و نیز هدایت و ارتقاء سطح علمی اعضاء از طریق تشکیل سمینارها و دوره های آموزشی و مهارتی حضوری و کارورزی شبانه روزی.
35-تبادل نظر بین اعضاء جهت بهبود وضعیت پرسنل و تکنیسین های کارگاه های تولیدی و کوشش در تدوین تعاریف و طبقه بندی مشاغل و تلخیص و تجزیه و تحلیل حقوق و مزایای سطوح شغلی و مزلیای قوانین بیمه ای و
36-تلاش و پیگیری در اجرای قوانین معافیتی مالیاتی و همچنین کاهش و تخفیف در صد بیمه ای این حوزه به مانند دیگر حوزه های بخش کشاورزی.
37-پیشنهاد، همکاری و تلاش در تصویب قوانین گمرگی، استفاده از ارز های دولتی و… به مانند دیگر بخش های کشاورزی و بهداشتی، درمانی.
38-تلاش در تصویب قانون در مجلس و کمیسیون های بهداشت و درمان، زالو نیز در رده داروهای بیمه ای قرار گیرد.
39-همکاری، پیگیری و سرعت دادن به روند اخذ تسهیلات اعتباری و مالی کارگاه های تولیدی اعضای انجمن .
40-تلاش در اایجاد ارتباط بادیگر تشکلها و سازمانهای مرتبط قانونی

اهداف انجمن (بخش اول)

1- ایجاد و تعمیق ارتباط میان بخشی و فرابخشی به منظور تسهیل در امور پژوهشی، تولید، تکثیرو فراوری، برای فعالان این حوزه
2-بهبود فضای کسب و کار برای فعالان.
3-ایجاد انسجام صنفی به منظور بهبود دانش فنی و اقتصادی، فعالان حوزه.
4-بهبود سطح کمی و کیفی محصولات تولیدی و فرآورده¬های.
5-همکاری در سیاستگذاری، فرهنگ سازی، نرخ گذاری و تنظیم بازار محصولات تولیدی و صنایع تبدیلی.
6-همکاری و تعامل با دستگاهها و سازمانهای دولتی و غیردولتی و ارائه مشورت لازم در خصوص تمام مسایل صنفی.
7-حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه¬ای اعضا از طریق بکار¬گیری مشاوره حقوقی و یا ارائه پیشنهاد جهت حمایت و پشتیبانی دستگاهها و سازمانهای دولتی و غیردولتی.
8-ایجاد ارتباط و تعامل با تشکلهای کشاورزی، بهداشت و درمان و موسسات علمی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور به منظور توسعه فعالیت¬های انجمن.
9-تلاش برای ارتقای سطح دانش و آگاهی و بهره¬وری اعضا از طریق برگزاری دوره¬های آموزشی، گرهمایی ها، همایشها و….
10-تامین و تقویت منابع مالی مورد نیاز انجمن از طریق دریافت حق عضویت و کمک های دستگاهها، سازمانها، افراد حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی.
11-جمع¬آوری، تحلیل اطلاعات و تحقیق وبررسی مسایل، مشکلات و موانع، شناخت نیاز¬ها و تعیین اولویت¬های انجمن.
12-کوشش در جهت ارتقای بهره¬وری از منابع و ظرفیت تولید، انتقال فناوری و تکنولوژی روز.
13-همکاری در تدوین پیش نویس مقرارت و طرحهای مرتبط با فعالان این حوزه با سازمانهای مرتبط و به مراجع ذیصلاح.
14-همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی، اتحادیه¬ها، انجمن ها و تشکلهای مرتبط با وظایف انجمن
15-خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول انجمن به نام و حساب انجمن، مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
16-شرکت در مذاکرات تخصصی با سایر سازمانهای کارفرمایی، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، اتحادیه¬ها و انجمن¬های مرتبط مشمول قانون انعقاد پیمان¬های دسته جمعی با سازمان¬های کارگری و شرکت¬های تامین نهاده¬های بهداشتی و درمانی.
17-ارائه پیشنهادها، تهیه و تنظیم پیش نویس آئین نامه هآ، دستورالعمل های فنی و کارشناسی و پیگیری جهت تصویب آنها، در کمیته ملی زالو و همچنین در قوای سه گانه کشور، بمنظور اتحاد رویه بین سازمانهای متولی و عدم دخالت در امور یکدیگر، که منجر به سنگ اندازی و مانع از روند تولید و اشتغال در این صنعت می شود، بعمل آورد.
18-همکاری در آمایش سرزمینی و بررسی مناطق مستعد و پیشنهاد الگوی گونه های مفید و پایدار متناسب و تاثیر گذار بیشتر در بهبودی و درمان و نیاز بازار داخلی و بستر سازی مناسب جهت بهره¬مندی از پتانسیل صادراتی، بازارهای هدف.
19-برگزاری و شرکت در نمایشگاه¬ها، جشنواره¬ها، و همایش¬هادر موارد فعالیت اعضا و فرهنگ سازی مرتبط با موضوع فعالیت انجمن.
20-مدیریت نظارتی، مشاوره و کمک به راه¬اندازی، تولید فرآوری و صادرات و پایانه¬های فروش و نحوه عرضه و جمع آوری لاشه (پوکه ها) زالوهای مصرف شده جهت امعاء و امحای با روش ها و دستگاه های مدرن بمنظور حفظ و بهداشت محیط و جلوگیری از شیوع بیماری ها.

مراحل تاسیس انجمن

مراحل تاسیس انجمن علمی

 

مراحل تاسیس انجمن علمی به شرح زیر می باشد:
– تکمیل فرم درخواست، ارائه مدارک هیأت مؤسس و درخواست کتبی به کمیسیون
– بررسی و تصویب موضوع درخواستی و صلاحیت هیأت مؤسس در کمیسیون
– برگزاری انتخابات هیئت موسس انجمن
– معرفی احدی از اعضای موسس بعنوان نماینده موسسین برای پیگیری امور اداری و سرعت دادن به روند انتخابات تا آخرین مرحله
– تهیه و ارسال اساسنامه برای تمام اعضاء انجمن
– بررسی و تصویب اساسنامه پیشنهادی و انجام اصلاحات لازم
– برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره انجمن بر طبق ضوابط و با حضور هیئت موسس و اکثریت اعضاء
– تایید صحت انتخابات و صلاحیت اعضاء منتخب در کمیسیون
– صدور پروانه فعالیت 5 ساله بنام رئیس هیأت مدیره
– معرفی به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری جهت ثبت رسمی و یافتن شخصیت حقوقی
همچنین لازم به تذکر است که این انجمن تحت نظارت، سازمان های متولی وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می نمایند.

پزشکان با تجربه درهر تخصصی

طبیبان موسسه حکیم طب در همه تخصص ها و ویژه های طب سنتی را پوشش  می دهند.

ثبت مشخصات فردی و کارگاهی

جهت عضویت در انجمن

انجمن های حمایتی و علمی سازمان هایی هستند که بر اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از تولید کنندگان و بهره برداران در یک رشته تخصصی تولیدی شکل می پذیرند و از مهمترین اهداف آن‏ها مواردی نظیر گسترش و ارتقاء دانش و فن ایجاد ارتباط بین تولید کنندگان و تبادل افکار و اندیشه ها، توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص، ارائه خدمات و بهبود امور آموزشی و پژوهشی، همکاری با نهادهای مختلف مرتبط با این صنعت از ابتدا تولید تا عرضه، تشویق پژوهشگران، تحکیم ارتباط تحقیقاتی و ایجاد ارتباط با مجامع علمی داخلی و خارجی، استانداردسازی و … را می توان نام برد.

  دانلود پیش نویس اساسنامه انجمن زالو

  جهت دریافت و ملاحظه فایل پیش نویس اساسنامه کلیک نمایید.

  نظرات بیماران و دانش پژوهان

  هدف ما گسترس طب سنتی اصیل و صحیح است.

  حمید ایراندوست
  دانش پژوه

  “موضوعات کلاس ها و اساتید عالی هستند ولی من امکان استفاده از کلاس ها را در ترم پاییز را نداشتم و این کلاس ها با همین موضوعات و اساتید در ترم زمستان شد و عالی بود”

  سمیه ایرانی
  استاد طب سنتی

  “استاد طی درس از کتابی طرح درس می نمایند.
  درصورت امکان منابع و کتب هر جلسه را معنون بفرمایید.
  باسپاس از زحمات شما.”

  الکس ویلمینگتون
  دانش پژوه خارج از کشور

  ” من بیش از 2 دهه است كه من اطبا حیکم طب را می شناسم و با آنها رابطه برقرار كرده ام. در بسیاری از کنفرانس های ملی و بین المللی ایشان هم شرکت کردم. ”