دوره اعمال یداوی (حجامت، بادکش، زالودرمانی و…)

موسسه آموزشی و درمانی طب سنتی حکیم برگزار می کند

اطلاعات دوره

دوره اعمال یداوی

تلاش علمي براي توجيه حجامت درجهان شروع شده است وتاليفاتي نيزدراين زمينه منتشر گرديده است ((حجامت يك روش درماني آزموده ))حاصل پژوهشي است كه آقاي دكتريوهان آبله دركشورآلمان انجام داده است .برخي ازمتخصصين آمريكايي نيزتحقيقاتي دراين موضوع منتشر ساخته اند ويكي ازكلينيك هاي مجهزپژوهشي پيرامون حجامت درآمريكا تاسيس گرديده ودرحال بررسي علمي روي حجامت مي باشد دربرخي ازكشورهاي آسيايي نيز اثردرماني حجامت مي باشد.دربرخي ازكشورهاي آسيايي نيزاثرحجامت برروي بيماريهاي خاص موردمطالعه قرارگرفته است وگزارش آن منتشر گرديده است .دردانشگاه شهيد بهشتي ايان هم درسالهاي 71-72چندطرح پژوهشي پيرامون حجامت اجراگرديده است ازآن جمله ((مقايسه خون وريدوخون حجامت ازنظر فاكتورهاي بيوشيميايي ))؛((مقايسه مواضع حجامت بامسيرمريديان هاي طب سوزني ))؛((بررسي تاثير حجامت بربيماريهاي عصبي سردردهاي ميگرني))؛به صورت پايان نامه دكتري مي باشد.((بررسي اثر حجامت برسروتونين خون ))نيزپژوهشي ديگراست كه دردانشگاه تهران درشرف انجام است وگزارش اوليه آن درپنجمين كنفرانس بين المللي طب اسلامي درهندوستان درسال 1999ارائه گرديده است .دانشجويان سال آخرپزشكي ورشته هاي مرتبط؛موضوعات متعددي رادراين زمينه به صورت پايان نامه تدوين كرده اند.پزشكان ومحققان عضوشده ودرمان بيماري هاي گوناگون راباروش حجامت موردتحقيق قرارداده اندودراين زمينه اطلاعات ارزشمندي رابه دست آورده اند.

دوره مبانی جامع طب سنتی و اسلامی

12 ماه  معادل 380  ساعت

ماساژ درمانی و بادکش درمانی

درمان بیماری های عضلانی ، اسكلتی ، گوارشی ، سردردها ، رفع استرس و افسردگی ، بهبودی جریان خون و افزایش اكسیژن رسانی به بافت ها و بهبودی ده ها بیماری دیگر از خواص ماساژ درمانی است. بعضی از انواع ماساژ درمانی عبارتند از: ایروودا، یومیهو، تای ماساژ، ماساژهای آرام بخش و ماساژهای زیبایی

بادكش درمانی ، ایجاد مكش در نقاط مختلف بدن به منظور انبساط عروقی بدن و انحراف مواد از نقطه خاص است كه آن را حجامت خشك نیز می نامند. انجام بادكش و چرخاندن لیوان روی بدن افراد فلج شده ناشی از سكته مغزی و قلبی ، باعث بهبودی می شود. در بعضی بیماران انجام بادكش با تركیبی از روغن های مخصوص باید صورت گیرد.

زالو درمانی (Leech therapy)

زالو درمانی یكی از روش های خون گیری طبی محسوب می شود كه به لحاظ نحوه خون گیری و ماده هیرودین كه توسط زالو به بدن وارد می كند، در طب سنتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هر زالویی اثر درمانی ندارد. در بزاق زالو ماده ضد انعقادی وجود دارد كه موجب رقیق شدن خون ، بازشدن عروق تنگ و در نتیجه موجب افزایش خون رسانی و اكسیژن رسانی موضع یا عضو می گردد. اكنون زالو درمانی در بیماری هایی چون تنگی عروق قلب ، پیوند پوست ، پیوند اعضاء ، واریس ، ضایعات پوستی ، بیماری های مفاصل مانند آرتروز ، هموروئید ، زیبایی پوست و تقویت سیستم ایمنی كاربرد دارد.

فصد یا رگ زدن (Fasd)

یكی از روش های خون گیری در طب سنتی است. این عمل باعث دفع بسیاری از سموم بدن به خصوص در مواقع غلبه سودا شده و مواد زائدی كه در خون رسوب و افزایش پیدا می كند را نیز دفع می كند. فصد در واقع همان رگ زدن است ، ولی بایستی توسط افراد ماهر و متخصص صورت گیرد. كاربردهای مهم فصد عبارتند از درمان كمردرد سیاتیكی ، هموروئید ، پاكسازی طبایع غالب ، بیماری های گوارشی و غیره.

مخاطبین، مدت و هزینه دوره

کلیه علاقمندان به طب سنتی، اعم از پزشک و غیر پزشک که دوره های مبانی سطح یک را گذرانده باشند.
حداقل زمان هر یک از دوره ها، که بصورت حضوری و کارگاه عملی و گذراندن حداقل 100 ساعت کارورزی در مطب ها و مراکز درمانی طب سنتی ( یک ماه معادل 120 ساعت ) می باشد.

پیش نیاز دوره اعمال یداوی، دوره مبانی سطح یک و گواهی دوره آناتومی ( علم التشریح طب سنتی ).
مبلغ هر دوره با توجه به حضور اساتید هزینه دوره متغیر است . حداقل هزینه دوره های حجامت، بادکش یک میلیون پانصد هزار تومان می باشد.
حداقل هزینه دوره های زالو درمانی یک میلیون تومان می باشد.
شرایط و مبلغ و زمان دیگر دوره ها برحسب تقاضا و فرآهم شده شرایط برگزاری به صورت کارگاه عملی و کارورزی بصورت حضور استاد و حداکثر چهار شاگرد متعاقبا اعلام می گردد.

درخواست مشاوره در خصوص این دوره

فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.